Aktualitások

 

Forgalmi rend tájékoztató.pdf letöltése...

 

Közlemény óvodai beiratkozásról

 

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány a 2017/2018. nevelési évre az alábbi beiratkozási időpontokat határozta meg:

2017. május 2. kedd: 7,30-17 óráig

2017. május 3. szerda: 7,30-17 óráig

A fenti időpontban lehet beíratni azokat a gyermekeket, akik a harmadik életévüket 2017. augusztus 31-ig betöltik, valamint akik a 2017/2018. nevelési év során töltik harmadik életévüket.

A beiratkozás helye: MNÁMK Óvodája, Baja, Duna u. 33.

A felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a 2017/2018-as nevelési évre történik.

A nevelési év kezdő napja: 2017. szeptember 1, utolsó napja: 2018. augusztus 31.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8.§ (1) alapján

 „ Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

(2)” A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.”

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ szerint az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, pszabálysértést követ el.

Intézményünk alapfeladata a német nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése.

Intézményünk alapító okiratában nem szerepel az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

A felvételi eljárás eredményéről az óvoda vezetője a beíratás utolsó napját követő 21. munkanapon belül írásban értesíti az érintetteket. A felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban (kérésre elektronikus formában), a kérelem elutasítására vonatkozó döntést határozati formában közli a szülővel.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül fellebbezést nyújthat be az intézmény fenntartójához. Az ügyben a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

A gyermek óvodai beíratásához be kell mutatni

-          a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és

-          lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá

-          a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát

-          gyermekorvos által kiállított igazolást arról, hogy a gyermek egészséges, közösségbe felvehető, kötelező védőoltásait megkapta

 

 

Óvónők

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A II. FÉLÉV PROGRAMJAI

 

FEBRUÁR

 

-          4. szombat: Sváb bál, fellépnek a NAPSUGÁR csoportosok

-          FARSANGI Bál: február 17. délelőtt minden csoportban

-          Szülői értekezletek csoportonként

 

MÁRCIUS

16.-17. Nevelés nélküli munkanapok az óvodában

Nyílt nap a leendő óvodások részére: 16. csütörtök

21.-24. Nemzetiségi hét az óvodában

 

24. péntek délelőtt: Táncház a Gimnázium aulájában

 

ÁPRILIS

-12. szerda délelőtt: jön a NYUSZI az óvodába!

 

TAVASZI SZÜNET: 13-18.

 

MÁJUS

 

-          Anyák napi ünnepélyek a csoportokban

  

-          A nagycsoportosok ballagása: 25-26. (csütörtök-péntek)

 

JÚNIUS

-          2. péntek: „Bagoly-túra” a nagycsoportosoknak

 

-         

 TAKARÍTÁSI SZÜNET: július 3.- 31

Nyitás: augusztus 1. kedd

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KEDVES SZÜLŐK!

 

A NYÁRI TAKARÍTÁSI SZÜNET JÚLIUS 3-tól-31-ig

LESZ ÓVODÁNKBAN.

NYITÁS: AUGUSZTUS 1. KEDD

 

HA VALAKINEK A 4 HÉT ALATT ÜGYELETES ÓVODÁRA LESZ SZÜKSÉGE, KÉRJÜK, JELEZZE.

óvónők

© Copyright 2015 - MNÁMK