MNÁMK Általános Iskolája

 

Az MNÁMK Egységes Iskola része, német nemzetiségi, kéttannyelvű iskola

A német nyelvoktatás kiemelt fontosságú:
-    Az intenzív nyelvoktatás már az első osztályban elkezdődik.
-    Kétnyelvű tantárgyaink: matematika, történelem, földrajz, környezetismeret, hon- és népismeret
-    Nemzetközi, egynyelvű, ingyenes nyelvvizsga a 8. osztályban (DSD I.)

Kitűzött céljaink:
-    A nyelvi képességek fejlesztése a magyar, német és angol nyelv tanításában
-    Alapkészségek és képességek fejlesztése, hangsúlyozottan az együttműködési készség
-    A tanulói önállóság és felelősségtudat kialakítása a tanulási folyamat során
-    A tanulói kreativitás kibontakoztatása
-    A tanulói identitástudat kialakítása
-    Interkulturális tanulás

Az interkulturális tanulás alapelvei:
-    Iskolán belüli és európai iskolákkal közös projektmunka
-    Nemzetközi kapcsolatok: diákcsere és diáklevelezés, iskolai együttműködések, nyelvi táborok
-    A magyar, a magyarországi német és a német nyelvterületek népismerete
-    A hagyományos média és a multimédiás eszközök bevonása az oktatási folyamatba
    (újságok, színház, televízió és rádiós adások, számítógépes oktatóprogramok)

Kiemelt módszereink:
-    Tanulóközpontú, tevékenykedtetésen alapuló oktatási-nevelési munka
-    Tantárgyközi módszertani szaktanterv alkalmazása
-    Kommunikatív nyelvoktatás
-    Természettudományos képzés, kísérletezés, projektmunka, kiselőadások készítése

© Copyright 2015 - MNÁMK