Küldetésünk

Küldetésünk

Óvodánk a helyi társadalom többcélú, komplex nevelési intézménye, mely toleráns, rugalmas szocializációs színteret biztosít az óvodás gyermekek számára, komplex nevelési hatásrendszerével a vonzáskörzetéhez tartozók életvitelének, nemzetiségi létének fejlesztésére törekszik. Feladatrendszerünket rugalmasan kezeljük, hogy a változásokra új nevelési pedagógiai kínálattal tudjunk reagálni. Nevelőmunkánkkal a világ problémáit, a nemzetiségi lét problémáit igyekszünk kezelni, ezzel az egyetemes emberi értékeknek kívánunk teret adni. Az MNÁMK - Óvoda azzal a céllal szerveződött, hogy tevékenységével szolgálja, tervezze, szervezze, feltárja és támogassa a város német nemzetiségű lakosságának anyanyelvű óvodai szükségleteit, hozzájáruljon a nemzetiségi életminőség színvonalas fejlesztéséhez.

Unsere Mission

Unser Kindergarten ist eine vielseitige Erziehungsinstitution der örtlichen Gesellschaft, der seiner Kinder- und Elternschaft einen ausgedehnten, toleranten Sozialisationsrahmen bietet.

Mit seiner Komplexität strebt er die Entwicklung des Nationalitätendaseins, und der Lebensführung der 3-7jährigen Kinder an.

Unsere Tätigkeitsstruktur haben wir so flexibel aufgebaut, dass wir auf die Veränderungen mit neuen Erziehungs- und Bildungsangeboten reagieren können. In der Tätigkeitsstruktur des Kindergartens behandeln wir die Probleme der Welt, die Probleme des Minderheitendaseins, um den allgemeinen menschlichen Werten Raum zu geben. Der UBZ – Kindergarten wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, dass er durch sein Wirken den Erwartungen der Stadt, denen der deutschen Minderheit entsprechend die mutterspachliche Kindergartenerziehung organisiert und praktiziert. Wir sind davon überzeugt, dass der Kindergarten mit seiner Infrastruktur, mit seinem Angebot seine Kinder- und Elternschaft nicht nur anzieht, sondern auch als Vorbild dem Minderheitendasein dient und sich dort etabliert.

 

© Copyright 2015 - MNÁMK